top of page

Therapie & Coaching

Therapie is het verleden 
Trauma

Opvoeders 
Jeugd
Relaties  

Opleiding

Coachen is heden en toekomst
Wie ben je vandaag? 

Triggers

Projectie

hechtingstijl
Gedragspatronen 

kernovertuigingen (core beliefs)
Waar wil je heen (doelen)

Blootstelling aan chronische, langdurige traumatische ervaringen kan de hersenen van kinderen veranderen, wat op langere termijn effecten kan hebben op gebieden zoals:

  • Gehechtheid: problemen met relaties, grenzen, empathie en sociaal isolement

  • Lichamelijke gezondheid: verminderde sensomotorische ontwikkeling, coördinatieproblemen, verhoogde medische problemen en somatische symptomen

  • Emotionele regulatie: moeite met het identificeren of labelen van gevoelens en het communiceren van behoeften

  • Dissociatie: veranderde bewustzijnstoestanden, geheugenverlies, verminderd geheugen

  • Cognitieve vaardigheid: problemen met focus, leren, verwerken van nieuwe informatie, taalontwikkeling, planning en oriëntatie op tijd en ruimte

  • Zelfconcept: gebrek aan consistent zelfgevoel, problemen met het lichaamsbeeld, laag zelfbeeld, schaamte en schuld

  • Gedragscontrole: Moeite met het beheersen van impulsen, oppositioneel gedrag, agressie, verstoorde slaap- en eetpatronen, trauma re-enactment

De overdracht van gedragstrauma's "Generatietrauma"

Het is een soort trauma dat van generatie op generatie wordt doorgegeven. Het kan worden veroorzaakt door oorlog, ziekte, hongersnood, dood, natuurrampen en andere tragische gebeurtenissen. Dit type trauma heeft een levenslange invloed op de ontwikkeling van kinderen. Veel mensen zijn getroffen door iets wat hun familie of voorouders is overkomen. En dit kan worden doorgegeven aan de volgende generatie, zelfs als zij niet direct getroffen zijn.

Effect van Generatietrauma op Kinderen

Het effect van generatietrauma op kinderen kan verwoestend zijn. Ze kunnen moeite hebben mensen te vertrouwen, gezonde relaties te ontwikkelen en zich veilig te voelen in de wereld. Ze kunnen ook worstelen met zaken als ADHD, depressie, angst en verslaving. Als je een kind van een trauma bent, hoef je je nergens voor te schamen. Je kunt met iemand praten en de hulp krijgen die je nodig hebt, zodat je leven niet hoeft mee te maken wat er in het verleden is gebeurd.

Hoewel een generatietrauma zeer ernstig is, is het niet iets waartegen we ons allemaal machteloos moeten voelen.


 

rugzak.JPG

​verwachtingen

Hoe zwaar is de "rugzak" die het kind moet dragen?

Kan het kind echt een kind zijn, of zijn er nog andere rollen die het moet vervullen?

Niet veilig, onveilig of overbeschermd?

De functie van bescherming is om uw kind veiligheid te geven. Maar als ouders bescherming verwarren met overbescherming, kan dit op den duur schadelijk zijn voor de geestelijke gezondheid van het kind. 

overbescherming.JPG
ADHD.JPG

ADHD

Snel afgeleid, niet goed in luisteren
Moeite met details, slordige fouten maken
veel dingen tegelijk doen, dingen niet afmaken,
vergeetachtig, verstoort de lessen en luistert niet thuis

*Context brengen tussen ouders, scholen en het kind. Ook hier kan trauma een oorzaak zijn.

Powerbank

Een lege powerbank kan geen andere apparaten opladen.

*Leer hoe en wanneer op te laden.

Powerbank.JPG
bottom of page